Specialisme


Ontwikkelen autonomie èn verbinding

Waarom?
Mensen werken met meer voldoening en zijn productiever als ze autonomie in hun werk krijgen èn zich verbonden voelen met collega’s.
Ofwel: Mensen willen eigenaarschap èn samenwerken met anderen.

Voor wie
Teams – leidinggevenden – organisaties

Wat
Teams | praktisch
Teamleden brengen samen in kaart waar men voor staat, welke kaders en invloeden er zijn om als team autonoom te kunnen werken en om samenwerking te bevorderen?

Teams | Verdieping
Teamleden krijgen inzicht in de teamwaarden zelfstandigheid, verbinding, openheid, zelfvertrouwen, vakmanschap  en doelgerichtheid. Basiselementen om autonoom èn samen te werken.

Leidinggevenden | Verdieping
Leidinggevenden krijgen inzicht in persoonlijke overtuigingen en talent voor het stimuleren van ‘autonomie en verbinding’ van medewerkers.
www.lad.nu

Organisaties
Zachte en harde aspecten van de organisatie in samenhang veranderen. Zodat deze eigenaarschap en samenwerking optimaal stimuleren.
De richting is helder namelijk groeien in autonomie èn verbinding.
Direct aan de slag met heldere maar minimale kaders is de aanpak.