Over mezelf en ViaValue

Autonomie, samenwerken en vakmanschap
boeien me al een leven lang aan
als mens en als professional

In mijn stijl van adviseren, ontwerpen, coachen en trainen
stimuleer ik mensen om zoveel mogelijk zelf op te pakken
èn reik ik mensen nieuwe perspectieven aan
met als doel dat het beklijft in de praktijk

ViaValue
Waarden gedreven werken
Waarden vormen een tijdloos fundament, een rots in de branding 
Waaraan je je als mens kunt verbinden

Contact: marcjetten@viavalue.nl