WERKEN AAN WAARDEN EN AUTONOMIE

De mooiste beloning is autonomie op basis van vertrouwen!

HOE u dit kunt realiseren?
Daarin ben ik specialist geworden, door mijn opleiding en vooral door ervaring.
Centraal in mijn werk staan mensen en teams in hun werkomgeving.

Waarom?
Omdat mensen die vertrouwen krijgen om zo zelfstandig mogelijk te werken, voelen dat zij er toe doen. Zij genieten van hun werk en hebben hart voor de zaak. En dat merkt de klant.

Wat?
In de praktijk ontwikkelde methoden om te groeien in vertrouwen en autonomie zijn:

Cultuurontwikkeling
Organisaties leren dat je door sturing ruimte kunt creëren.
www.loshouden.nl

Leiderschapsontwikkeling
Verdiepend inzicht in leiderschapsdrijfveren die autonomie beïnvloeden.
www.leadershipautonomydrives.com

Teamontwikkeling
Zo zelfstandig mogelijk leren handelen en beslissen in de praktijk
www.loshouden.nl

Helder werken
Van autonomie in werktijden/werkplek naar autonomie in het werk
www.hetnieuwewerken.nu

Hoe?
Praktisch        Met elkaar in het werk leren.
Autonoom      Leren om het zelf te leren doen.
Resultaat        Samenwerken naar een resultaat toe.
Waarden         Persoonlijk verbinden aan een set van waarden.

Voor meer informatie: marcjetten@viavalue.nl