Expert in persoonlijk leiderschap en Eigenaarschap 
Expert in het ontstroeven van vragen

Na velerlei omzwervingen, als expert in het helpen ontwikkelen van mensen  in organisaties, ben ik beland bij twee plezierige en betekenisvolle onderwerpen.

1. Persoonlijk leiderschap en eigenaarschap.
Omdat een CEO/directeur een enorme impact heeft op de vrijheid die mensen krijgen om ze zelfstandig mogelijk hun werk te doen, eigenaarschap dus.
Aanpak te vinden op www.lad.nu.

2. Ontstroeven van de vraag.
Een adviesvrager losmaken van zijn feiten en interpretaties, principes en stokpaardjes, symptomen en oplossingen. Hierdoor ontstaan  verrassende nieuwe oplossingen waar het echt om gaat.

Verdieping

Focus, waarden en overtuigingen 
Focus, waarden en overtuigingen vormen het fundament om een gewenste organisatie ontwikkeling concreet te vertalen in systemen, structuur, gedrag en stijl.
Zij vormen een duurzaam fundament waaraan mensen zich kunnen verbinden.

Leiding geven aan veranderingen
Praktisch- en persoonlijk leiderschap
Praktisch: Leidinggevenden in de praktijk coachen om zich vooral te focussen op mensen en resultaat.
Persoonlijk: Leidinggevenden inzicht geven in persoonlijk leiderschap bij het leiden van veranderingen. Zodat zij zich gericht kunnen ontwikkelen.

Mensen
Mensen ruimte geven voor het sturen en vormgeven van veranderingen. Hiervoor houvast geven om zelfstandig met collega’s aan de slag te gaan.
De focus en kaders zijn bekend. De timing, route, doelen en hoe men aan de slag gaat  bepaalt men met elkaar.

Over mij
Wat in mijn werk een tweede natuur is geworden:

  • Verdiepen en kijken vanuit samenhang.
  • Respectvol doorpakken, openheid en zelfstandigheid stimuleren

waarde(n)volle ontwikkeling
‘Via Value’